Y&Y Production

SPELLPJ

Đây là điều đặc biệt nhất trong đợt order này – SPELL Project. Tôi đã nảy ra ý tưởng này khi đang làm đợt order trước với ficbook, nghĩa là tầm tháng 3, tháng 4 chi đó. Tôi nhớ mình đã lên mạng search và ghi chi chít những câu thần chú từ Harry Potter vào sổ tay, nhẩm đi nhẩm lại xem nên chọn câu nào cho ai. À và Junsu với Tarantallegra đã là người gợi cảm hứng cho tôi có ý tưởng này.

Ý tưởng của tôi là nếu được chọn một câu thần chú, bạn sẽ chọn câu thần chú nào, và để cải thiện hay thay đổi điều gì? Vậy nên tôi muốn mỗi cuốn lịch và mỗi chàng trai đại diện cho một câu thần chú cùng điều mà câu thần chú ấy đem lại. Và tùy vào tâm tư, nguyện vọng mà bạn…

View original post 245 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s